F.A.Q.
Our Daughters, Our Future campagne

 • Wat is de Our Daughters, Our Future campagne?
  Our Daughters, Our Future is een fondsenwervingscampagne gericht op het bevrijden van meisjes uit situaties van seksuele uitbuiting. Door middel van deze campagne streven we ernaar om meisjes te bevrijden en hen een nieuwe kans op een waardig leven te bieden. De campagne wordt gedreven door meer dan 100 vrouwen die elk hun eigen fondsenwervingspagina hebben gecreëerd om deze belangrijke zaak te ondersteunen.

  Hoe kan ik een donatie doen?
  Je kunt een donatie doen door de fundraiserpagina van een van de 100 vrouwen te bezoeken. Kies eenvoudig een fundraiser wiens verhaal je aanspreekt en volg de donatie-instructies op hun pagina.

  Zijn mijn donaties fiscaal aftrekbaar?
  Afhankelijk van je land van verblijf en lokale belastingvoorschriften kunnen je donaties aan Our Daughters, Our Future fiscaal aftrekbaar zijn. We raden aan om een belastingadviseur of je lokale belastingautoriteit te raadplegen voor meer informatie.

  Hoe wordt mijn donatie gebruikt?
  Je donatie zal rechtstreeks bijdragen aan de bevrijding van meisjes uit situaties van seksuele uitbuiting. De via de Our Daughters, Our Future campagne ingezamelde middelen zullen worden gebruikt voor bevrijdingsoperaties, transport, medische zorg, juridische bijstand en rehabilitatie van de bevrijdde meisjes.

  Hoe kan ik op de hoogte blijven van de voortgang van de campagne en de impact van mijn donatie?
  Volg @freeagirl op Instagram voor regelmatige updates over de voortgang van de campagne, evenementen en mijlpalen. Je kunt ook onze website bezoeken om te lezen over de impact die je donatie heeft op het leven van de bevrijdde meisjes.

  Is mijn persoonlijke informatie veilig bij het doen van een donatie?
  Ja, we nemen de veiligheid en privacy van je persoonlijke informatie serieus. Onze website maakt gebruik van SSL-encryptie om je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, en we delen je informatie niet met derden zonder jouw toestemming.

  Wat als ik meer vragen heb of hulp nodig heb bij mijn donatie?
  Als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij je donatie, neem dan gerust contact op met wendy.samson@freeagirl.nl. We helpen je graag.


F.A.Q.
Free a Girl Organisatie

 • Wat is Free a Girl?

  Free a Girl is een internationaal merk dat staat voor de bevrijding van kinderen uit situaties van seksuele uitbuiting. Er zijn kantoren in Nederland, Amerika en India en de merkrechten behoren tot Free a Girl Global dat bestuurd wordt door de oprichters. Vanuit de Global organisatie worden ook wereldwijde evenementen georganiseerd zoals “Our Daughters, Our Future”. Het bestuur wordt gevormd door Yolanthe Cabau, Evelien Hölsken en Arjan Erkel.

 • Hoe wordt Free a Girl gefinancierd?
  Free a Girl wordt gefinancierd vanuit particuliere donateurs, stichtingen/vermogensfondsen, het bedrijfsleven, overheden en evenementen zoals Our Daughters, Our Future en benefietavonden.
 • Hoe meet Free a Girl de effectiviteit van haar interventies?
  Ons Monitoring, Evaluatie en Leren plan volgt de voortgang van Free a Girl bij het behalen van onze doelen, gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Het flexibele plan omvat jaarlijkse rapportages aan partners, donateurs en op onze website. We verzamelen meetbare gegevens gedurende het jaar. We meten de impact van onze hulp voor elk slachtoffer, met het “Survivor Case File Overzicht”. Dit overzicht bevat anonieme gegevens over bevrijdingen, nazorg, re-integratie en rechtshulp. We automatiseren de data-invoer via een online dashboard. De jaarrekening van Free a Girl wordt jaarlijks goedgekeurd door een accoountant. Alle projectpartners worden jaarlijks geaudit door een externe partij.
 • In welke landen is Free a Girl actief?
  Free a Girl is actief in India, Thailand, Nepal, Bangladesh, Laos, China, Cambodja, Brazilië, de Verenigde Staten en Nederland. We werken samen met lokale partners en autoriteiten.
 • Aan welke Sustainable Development Goals draagt Free a Girl bij?

   

  • SDG 5 (Gendergelijkheid): Actieve inzet voor het beëindigen van geweld en uitbuiting tegen vrouwen en meisjes, zoals mensenhandel en seksuele uitbuiting (SDG 5.2).

  • SDG 16 (Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten): Een (16.2) einde maken aan alle vormen van geweld tegen van kinderen en (16.3) gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen.

  • SDG 10 (Ongelijkheid Verminderen): We bereiken dit door survivors van seksuele uitbuiting te empoweren en inclusie te bevorderen, met specifieke aandacht voor degenen die uit gemarginaliseerde gemeenschappen komen.

  • SDG 4 (Onderwijs): ons School for Justice-programma met kansen op kwaliteitsvol onderwijs.

  • SDG 17 (Partnerschappen): Met NGO’s, overheden, en bedrijven om partnerschappen te bevorderen, de aanpak van seksuele uitbuiting te versterken en stigma’s te verminderen.

 • Wat zijn de kernwaarden van Free a Girl?
  Free a Girl wordt gedreven door kernwaarden die onze inzet tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen definiëren. We zijn actiegericht, resultaatgericht en schuwen niet om gevestigde systemen aan te pakken. Transparantie staat hoog in het vaandel; we delen openlijk onze werkwijze en bedrijfsvoering. We hebben een wereldwijde ambitie en we onderscheiden ons door fexibiliteit en lef , waardoor we snel kunnen schakelen in vergelijking met andere organisaties.

   

 • Wat doet Free a Girl in Nederland
  Free a Girl wil via bewustwordingscampagnes de aandacht vestigen op seksuele uitbuiting in Nederland. We streven naar betere hulpverlening aan slachtoffers, een effectievere opsporing en vervolging van daders, en meer bewustzijn bij omstanders over signalen van seksuele uitbuiting. We werken hiervoor samen met Nederlandse partners in lobby en belangenbehartiging, zoals de Down to Zero Alliantie, het Better Care Network Nederland en de Don’t Look Away Campagne.

  Daarnaast initiëren we campagnes om aandacht te vragen voor seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland. Net zoals in ons werk in andere landen, zijn we een spreekbuis voor survivors van seksuele kinderuitbuiting. We willen hun stem zijn en hun verhalen delen.
  Samenwerkingen met organisaties zoals Fier en SHOP Plus, die directe hulp bieden aan slachtoffers, en het contact met Platform Hope, een groep ervaringsdeskundigen die zich inzet voor slachtoffervriendelijk beleid omtrent seksuele uitbuiting in Nederland, maken deel uit van onze inspanningen.